Colofon

Gegevens conform § 5 TMG

Rohloff Ferienpark GmbH
Inka Rohloff-Konradt
Kölner Str. 160
45481 Mülheim/Ruhr
Duitsland

Vertegenwoordigd door: Inka Rohloff-Konradt

Contact:
Telefoon: +49 208-41 99 80
Fax: +49 208-41 99 899
E-Mail: email

Registerinvoer:
Registergericht: Duisburg
Registernummer: HRB 14558

Btw-nummer: DE 120339622


Aansprakelijkheidsuitsluiting
Aansprakelijkheid voor links:
Onze aanbieding bevat links naar externe websites van derden waar wij op de inhouden ervan geen invloed hebben. Daarom kunnen we voor deze externe inhouden ook geen aansprakelijkheid opnemen. Voor de inhouden van de gekoppelde pagina’s is steeds de betreffende aanbieder of beheerder van de website verantwoordelijk. De gekoppelde pagina’s werden op het moment van de koppeling gecontroleerd op mogelijke rechtsovertredingen. Inhouden in strijd met de wet waren op het moment van de koppeling niet te herkennen. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina’s is echter zonder concrete aanknopingspunten van een rechtsovertreding niet aanneembaar. Bij het bekend worden van rechtsovertredingen zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor inhoud:
De inhouden van onze pagina’s werden met grote zorgvuldigheid opgesteld. Voor de correctheid, volledigheid en actualiteit van de inhouden kunnen we echter niet aansprakelijk worden gesteld. Als dienstverlener zijn we conform § 7, lid 1, TMG voor eigen inhouden op deze pagina’s verantwoordelijk volgens de algemene wetten. Conform § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet ertoe verplicht, doorgegeven of opgeslagen externe informatie te controleren of naar omstandigheden te zoeken, die wijzen op een activiteit die in strijd is met de wet. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onveranderd van kracht. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas vanaf het moment van kennis van een concrete rechtsovertreding mogelijk. Bij het bekend worden van overeenkomstige rechtsovertredingen zullen we deze inhouden onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De door de websitebeheerder opgestelde inhouden en werken op deze website zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van beoordeling buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke goedkeuring van de betreffende auteur resp. opsteller. Downloads en kopieën van deze pagina zijn enkel voor het private, niet commerciële gebruik toegestaan. Zoverre de inhouden op deze pagina niet door de beheerder werden opgesteld, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder worden inhouden van derden als dergelijk aangeduid. Als u desondanks een schending van het auteursrecht opmerkt, vragen we om een overeenkomstige aanwijzing. Bij het bekend worden van rechtsovertredingen zullen we dergelijke inhouden onmiddellijk verwijderen.

Geschillenbeslechting
De Europese Commissie stelt een platform voor het online beslechten van geschillen (OS) ter beschikking:
Ons e-mailadres vindt u bovenaan het colofon.
https://ec.europa.eu/consumers/odr.

We zijn niet bereid of verplicht, aan procedures deel te nemen inzake geschillenbeslechting voor een instantie inzake geschillenbeslechting voor consumenten.

Back to top